Verdier

Alle våre selskaper er bygget på disse verdiene

Competence

Å kombinere kunnskap og erfaring er en nøkkelfaktor for å lykkes. Riktig opplæring styrker kompetansen til våre medarbeidere.

Appreciation

Vi synes det er viktig å sette pris på og bry seg om både ansatte, kunder og samarbeidspartnere. Dette bidrar til utvikling og bedre resultater.

Reliability

Gjennom punktlighet og ordholdenhet i alt vi gjør skapes det tillit mellom oss og våre samarbeidspartnere. Du skal kunne stole på oss.

Efficiency

Riktig planlegging, opplæring og oppfølging samt god kommunikasjon lar oss løse oppgaver korrekt fra første stund.

"I Care ser vi ikke på våre ansatte som bare ansatte, kunder som bare
kunder og våre leverandører som bare leverandører.

Vi er samarbeidspartnere som utvikler hverandre gjennom å finne
de beste løsninger for begge parter."