Søk om støtte

Vi setter av en del av overskuddet til gode formål innenfor barne- og ungomsarbeid

Vi bryr oss!

Vi ønsker å være aktive bidragsytere til lokale idrettslag og foreninger som engasjerer barn og unge.
Care Companies har derfor besluttet å sette av en del av selskapenes overskudd for tildeling til gode formål innenfor barne- og ungdomsarbeid.
Hver organisasjon kan få tildelt inntil kr 5.000,-

Søk om støtte