Bergen Vedlikeholds Partner AS

For å bli mer kompetent på oppgaver utover renhold har vi valgt å skille ut vedlikeholdsavdelingen til Bergen Renhold i et nytt selskap, Bergen Vedlikeholds Partner AS. Vi har investert millioner i nye maskiner, utstyr og biler. Vi utfører et bredt spekter av tjenester og er rustet for de fleste oppgaver.

Vi har dyktige medarbeidere med spisskompetanse på vedlikeholdsarbeid.